X
تبلیغات
عشق یواشکی...

لایحه پیشنهادی آنی جهت حمایت از خانواده

انواع ازدواج های پیشنهادی

 

ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است

 

ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد

 

ازدواج موجه: مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.

 

ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد

 

ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید

 

ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد

 

ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

 

ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد

 

ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد

 

ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.

 

ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش دراد.

[ پنجشنبه 28 فروردین1393 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

دنیا اینه:

مرد بودن درد دارد

نامرد بودن کیف

 

خوبی تاوان دارد

بدی احترام

 

پاک باشی تنهایی

خیانت کنی با کلاسی

[ یکشنبه 17 فروردین1393 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

ﺍﺯ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭ

ﻫﺮ ﺻﺒﺢ

ﻫﺮﺷﺐ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻼﻡ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

ﺍﺯ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭ

ﺩﺭﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ

ﺩﺭﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ

ﻣﺮﺍ ﺑﺒﻮﺱ

ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﻭﻏﻢ

ﺩﺭ ﻗﻬﺮ ﻭ ﺁﺷﺘﯽ

ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ

ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻣﺮﮔﯽ

ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ

ﺍﺯ ﺗﺮﺱ

ﺷﮏ

ﺣﺴﺎﺩﺕ

ﻣﺮﺍ ﺑﺒﻮﺱ

[ شنبه 24 اسفند1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ..

ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﺪﺍﺭﯼ ...

ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﯾﺰﯼ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ، ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﯽ،

ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺳﻼﻡ، ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ؟ !

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ ..

ﺷﺐ ﺑﺮﻭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ...

ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖﻫﺎ ...

ﺁﺩﻡ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...

[ شنبه 24 اسفند1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

گاهي دل مي بندي به يك سيگار

ميشود يارت

كنارت ميماند درغمها،شاديها

درست مثل تو

كه شريك غمهايم

يار شاديهايم شده اي

و من دل مي بندم

به يك پك از سيگارت

هي رفيق يك پك هم بجاي من بزن


[ دوشنبه 5 اسفند1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

غـيـرتـى شـدن بـه هـارت و پـورت كـردن

 

و گـيـر دادن و جـاسـوسـى كـردن نـيـسـت

 

غـيـرت يـعـنـى زن مـورد عـلـاقه ات

 

هـيـچ وقـت احـسـاس تـنـهـايـى و بـى پـنـاهـى نـكـنـه . . .

[ پنجشنبه 17 بهمن1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

 برای تو مینویسم...فقط به عشق تو...

شاید بدانی طپش قلبم در سینه فقط به عشق توست

برای تویی که قلبت پاک است برای تو مینویسم

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست

برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست

برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست

برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد

برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی

برای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردی

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که در عشق قلبت چه بی باک است

برای تویی که عشقت معنای بودنم است

برای تویی که آرزوهایت آرزویم است

دوستت دارم....

تا....

نه....!

دیگر برای دوست داشتن تایی وجود ندارد

بی حد و مرز دوستتـــــــــــ دارمــــــــــــ

[ پنجشنبه 17 بهمن1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !

ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...

fantastic-gifs-290.gif

ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ

ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ

ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ  ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﺧﻼﺻﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺩ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ

ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭده اﺴﺖ !!

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ. 

[ پنجشنبه 3 بهمن1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

دﻟﺘﻨﮕﻢ . . . 

ﻧﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﻮ  ...

ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﻮﺍم و ﺩﺍﺷﺘﯽ ...

ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩﯼ ...

ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﻫﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥِ ﺻِﺪﺍﺕ ...

ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﻮﻧﺪﻧﺖ ،

ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻝِ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ...

ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍِﺳﻤَﻤﻮ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﯽ ...

ﺩﯾﺪﯼ؟؟؟

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ...

[ شنبه 14 دی1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

دست های کوچکش

به زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می رسد

التماس می کند : آقا... آقا " دعا " می خری؟

و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می گرداند

و برای فرج آقا " دعا " می کند

[ یکشنبه 10 آذر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

در "نقاشی هایم" تنهاییم را پنهان می کنم...
در "دلم" دلتنگی ام را...
در "سکوتم" حرف های نگفته ام را...
در "لبخندم" غصه هایم را...
دل من...
چه خردساااااال است !!!
ساده می نگرد !
ساده می خندد !
ساده می پوشد !
دل من...
از تبار دیوارهای کاهگلی است!!!
ساده می افتد !
ساده می شکند !
ساده می میرد !
ساااااااااااااا ­ااااااااده

[ یکشنبه 10 آذر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

ما نسل بوسه های خیابانی هستیم ،

نسل خوابیدن با اس ام اس ،

نسل درد و دل با غریبه های مجازی ،

نسل غیرت روی خواهر ، روشنفکری روی دختر همسایه ،

 

نسل لایک و پوک از روی قرض ،

نسل کادو های یواشکی ،

نسل خونه خالی و دعوت شام ،

نسل پول ماهانه ی وی پی ان ،

نسل صف و دعوا ،

نسل تف ، وسط پیاده رو ،

نسل هل ، توی مترو ،

نسل مانتو های تنگ ،

نسل " شینیون " زیر روسری ،

نسل شرت " play boy " هنگام سجده ،

نسل کارگران پیر مو رنگ کرده برای جوانی و پیشنهاد کار ،

نسل شارژهای اینترنی ،

نسل " copy , paste " ،

نسل عکسای لختی در ساحل دوبی ،

نسل جمله های کوروش و دکتر ،

نسل فتوشاپ ،

نسل دفاع از فاحشه ها ،

نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس ،

نسل سوخته ، نسل من ، نسل تو !!

[ سه شنبه 7 آبان1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی !

 

غذایت را سرد می خوری !

 

ناهار ها نصفه شب ، صبحانه را شام !

 

لباسهایت دیگر به تو نمی آیند، همه را قیچی می زنی !

 

ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی !

 

شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد !

 

تنهائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست ،

 

روزهای من اینگونه و شبهایم اصلاً نمیگذرد . . .

 

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم

 

تنهایی را دوست دارم زیرا که خداوند هم تنهاست

 

تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد . . .

 

دلم یخ میزندگاهی ، در این سرمای تنهایی

 

شبم قندیل میبندد از این یخهای تنهایی

 

قلم آهسته می راند بر این خط بلند ، اما

 

گمانم یاد می گیرد ز من انشای تنهایی . . .

 

دوره ، دوره ی تنهایی دستها نیست

 

دوره ، دوره ی تنهایی دلهاست . . .

 

میشه تنهایی بازی کرد

 

میشه تنهایی خندید

 

میشه تنهایی سفر کرد

 

ولی خدایی خیلی سخته تنهایی

 

تنهایی را تحمل کرد

[ سه شنبه 30 مهر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

گاهی وقتا توی رابطه ها
نیازی نیست طرفت بهت بگه :برو !همین که روزها بگذره و یادی ازت نگیره
همین که نپرسه چجوری روزا رو به شب میرسونی
همین که کار و زندگی رو بهونه میکنه...همین که دیگه لا به لای حرفاش دوستت دارم نباشه
و همین که حضور دیگران توی زندگیش
پر رنگ تر از بودن تو باشه
هزار بار سنگین تر از
کلمه ی برو واست معنا پیدا میکنه
پس برو
قبل از اینکه ویرون تر از اینی که هستی بشی...پس منم میرم ...

[ یکشنبه 14 مهر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

شبیه برگ پاییزی پس از تو قسمت بادم 

خداحافظ ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم


خداحافظ واین یعنی در اندوه تو میمرم


در این تنهایی مطلق که می بندد به زنجیرم


وبی تو لحظه ای حتی دلم طاقت نمی آرد

وبرف نا امیدی ب سرم یکریز می بارد


چگونه بگذرم از عشق و از دلبستگی هایم؟
 

چگونه می روی با اینکه می بینی چه تنهایم؟


خداحافظ ،تو ای همپای شب های غزل خوانی
 

خداحافظ، به پایان آمد این دیدار پنهانی


خداحافظ، بدون تو گمان کردی که میمانم


خداحافظ، بدون من یقین دارم که میمانی

[ چهارشنبه 3 مهر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

بعضـــی از آدمـــا  . . .

شایـــــد  ...

خودشون فــوق العـــاده نـباشـــن . . .

ولــی . . .

بودنشــــون توی زندگیـــــــت . . .

فــــوق العادســـــت . . . !!

عکس متحرک

[ چهارشنبه 13 شهریور1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

هرزگی مختص به تن فروشی نیست

ربطی به جنسیت هم نداره

همین که از اعتماد کسی سوء استفاده کنی هرزه ای

همین که به دروغ بگی دوستت دارم هرزه ای

همین که خیانت کنی هرزه ای

همین که رفاقتت به خاطر پول بفروشی هرزه ای

اگه میخوای تن فروشی بکنی

صاحب اختیار  بدنتی

اما هرزه گی نکن

چون از احساس و آبروی و غرور دیگران باید مایه بذاری!

[ دوشنبه 4 شهریور1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]


آغوش ...

 تنها جای دنیاست که اهالی اش با سکوت حرف می زنند

دلم را بغل می کنم و دنیای من با تو آغاز می شود... آدم وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻋﻄﺮ رو ﺑﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ دﯾﮕﻪ ﺷﺎﻣﻪ اش ﺑﻮی ،

ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﮕﻪ ای رو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪه .

آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ می پره 

ﻫﻢ دﯾﮕﻪ ﻋﺸﻖُ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪه!!!

[ دوشنبه 28 مرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

یک روز، که تاریخش اصلا مهم نیست
در یک چهارراه، که آدرسش اهمیتی ندارد
یک دختر، که اسمش را کاری نداریم
به چراغ قرمز عابر پیاده رسید و ایستاد
و منتظر ماند...
و نرفت
مردانی، که به سطح تحصیلاتشان کاری نداریم
از کنار دختر، که لباسش در قصه ما نقشی ندارد
به خیابانی، که تعداد ماشین هایش را بیخیال می شویم
وارد می شدند
و چراغ قرمز بود
و ترافیک بود
و کسی نمی ایستاد
یک انگشت توهین آمیز
چند آرنج خشن
چند صد کلمه ی تحقیر کننده
با پیکر دختر برخورد کرد
از میهنی، که اسمش را نمی بریم
از مردمی، که نامهایشان را فراموش می کنیم
از دینی، که نقشش را در این حادثه انکار می کنیم
دخترک بیزار بود.....

[ دوشنبه 21 مرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

چند وقتیست همه دلگیرند از من.....

دلیل می خواهند....

مدرک می خواهند برای غمگین بودنم....

برای ناامید بودنم....برای تلخ شدنم.......

نگران نباشید....من نه غمگین شده ام...

نه ناامید....نه تلخ.......

فقط مدتیست به دنبالشان می گردم.....

مدتیست گم شده اند....

صبرم....تحملم......امیدهایم.....انگیزه ام......

نمیدانم کدام صفحه ی قصه ی سرگذشتم جا گذاشتمشان


[ چهارشنبه 9 مرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

باز آمدی كه قلب مرا زیر و رو كنی ؟

با حرف عشق زخم دلم را رفو كنی ؟

تا مطمئن شوی كه ازعشقت شكسته ام

هی حال و روز قلب مرا پرس و جو كنی

این رسمش است ، بی خبر از من جدا شوی

اما گلایه از من ِ بی آرزو كنی ؟

از سر گذشته آب ،چرا فكر می كنی

این آب ِ رفته ای است كه باید به جو كنی

از شاخه های عشق ، چو گل چیده ای مرا

عطری دگر نمانده برایم كه بو كنی

گفتم كه بی تو هم دلم آرام و سرخوش است

كم مانده بود دست دلم را تو رو كنی

در كوله بار خاطره هایت به دوش من

جز گریه هیچ نیست ، اگر جستجو كنی

[ دوشنبه 31 تیر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

خصوصیات دخترای ایرونی:


1-  سینه جلو , باسن عقب , دماغ سر بالا

2- همشون میگن به هیچ پسری اطمینان ندارن اما با 10.000 تا پسر دوستن.

3- همشون قبل از اینکه باهات دوست بشن BF(دوست پسر ) نداشتن هیچ وقت.

4- BFشون مال خودشونه اما خودشون مال همه هستن.

5- همشون از دم خالی بندن.

6- هیچ وقت روز تولدت یادشون نیست.

7-خیلی اتفاقی وقتی باهاشون دوست میشی 4 روز بعدش تولدشونه.

8-  همیشه کیف پولشون رو تو خونه جا گذاشتن.

9- همیشه فوق تخصص آرایش زننده دارن از این آرایشایی که وقتی می بینی حالت به هم میخوره.

10- همیشه 3 یا 4 تا خواستگار دکتر و مهندس دارن.

11-همه ی پسرای دنیا رو نگاه می کنن اما نباید BF شون حتی یک دختر غریبه رو هم ببینه.

12-  همشون از دم مریم مقدسن.

[ شنبه 22 تیر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

اگر روزی داستانم را نقل کردی بگو:

بی کس بود اما کسی رو بی کس نکرد،

تنها بود اما کسی رو تنها نذاشت،

دلشکسته بود اما دل کسی رو نشکست،

کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد

و شاید بد بود ولی بدی کسی رو نخواست

[ سه شنبه 18 تیر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

لـَمس کـُـלּ کـَلمـاتـــے را . . .

کـِہ بــَرایـَت مــے نویسَم

تا بــِخـوانــے و بفـَـهمـــے چقـَدر جـایـَت خالیست

تــا بــِدانـــے نبودَنَـت آزارم مـــے دَهـَد !

لَمس کـُـלּ نوشتـِہ هــایـــے را

کـِہ لـَمس ناشُـدنیست و عــُریاלּ

کــِہ اَز قـَـلبَم بـَر قـَلـَم و کـاغـَـذ مـــے چکـَد !

لـَمس کـُـלּ گونـِـہ هـایـَم را

کہ خیس اشک اَست و پـُـر شیار !

لـَمس کـُלּ لـَحظہ هایـَم را

تـُـویـــے کہ مــے دانــے مـَــלּ چــگونہ

عاشِــقـَـت هـَستــَم . .

لـَمس کـُלּ ایـלּ با تــُـو نـَبودَלּ هــا را

لـَمس کـُـלּ !!! 

[ شنبه 8 تیر1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

سیاست دخترا در مواجهه با پسرا :

1.     حیله گری با پسرای معصوم و ساده

2.    خوشمزگی با پسرای خوش قیافه

3.   دوستی با پسرای باهوش

4.    عشق با پسرای وفادار

5.     ازدواج با پسرای پولدار

و اما سیاست پسرا در مواجهه با دخترا :

1.     پیچوندن دخترای معصوم و ساده

2.    پیچوندن دخترای خوش قیافه

3.    پیچوندن دخترای باهوش

4.    پیچوندن دخترای وفادار

5.     پیچوندن دخترای پولدار

6.     ازدواج با هیچکدام

62.jpg

[ دوشنبه 27 خرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

دلم تنگ است ، نمی دانم ز تنهایی
... پناه آرم كدامین سوی

! پریشان حالم و بی تاب می گریم

... و قلبم بی امان محتاج مهر توست

... نمی دانی چه غمگین رهسپار لحظه های بی قرارم من

! به دنبال تو همچون كودكی هستم

... و معصومانه می جویم پناه شانه هایت را

... كه شاید اندكی آرام گیرد دل

دلم تنگ است و تنهایی به لب می آورد جانم
بیا تا با تو گویم از هیاهوی غریب دل
كه بی پروا تلنگر می زند بر من و می گوید به من
نزدیك نزدیكی به دنبال تو می گردم ، به سویت پیش می آیم
!!! چه شیرین است پر از احساس یك خوشبختی نابم

[ سه شنبه 21 خرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

به خاطر روی زیبای تو بود
که نگاهم به روی هیچ کس خیره نماند
به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود
که دست هیچ کس را در هم نفشردم
به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود
که حرفهای هیچ کس را باورنداشتم
به خاطر دل پاک تو بود
که پاکی باران را درک نکردم
به خاطر عشق بی ریای تو بود
که عشق هیچ کس را بی ریا ندانستم
به خاطر صدای دلنشین تو بود
که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست
و به خاطر خود تو بود
فقط به خاطر تو

www.chekelo.parsiblog.com

[ دوشنبه 20 خرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

انگار سال هاست که نخوابیده ام....

تمام احساسم درد میکند....

چقدر خسته ام...

نه اینکه کوله بار خستگی ها را به دوش کشیده باشم...

نه اینکه تمام راههای دنیا را دویده باشم....

نه اینکه کوه کنده باشم......

نه...این بار دل کنده ام....

چقدر خسته ام...

تمام احساسم درد میکند....

[ یکشنبه 19 خرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

ذهن را درگیر باعشقی خیالی کرد و رفت

 

جمله های واضح دل را سوالی کرد و رفت

 

چون رمیدن های آهو ناز کردن های او

 

دشت چشمان مرا حالی به حالی کرد و رفت

 

کهنه ای بودم برای دست های این و آن

 

هرکسی مارا به نوعی دستمالی کرد و رفت

 

ابرهم در بارشش قصد فداکاری نداشت

 

عقده در دل داشت روی خاک خالی کردو رفت

[ یکشنبه 12 خرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

حواست باشد...

داریم جایی "زنـدگـــی" میکنیم کـه:

هَرزگی "مـُـــــد" اســت (!)

بی آبرویــی "کلاس" اســـت (!)

مَســـــتی و دود "تَفـــریــح" اســـت (!)

رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت (!)

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت (!)

بی فرهنگی "فرهنگ" است(!)

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است(!)

[ سه شنبه 7 خرداد1392 ] [ ] [ مهدی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،