دوست داشتن را با تمام وجود یادش دادم

 

ولی او رفتـــــــ


و امتحآنش را به دیگری پس داد

 

شما هم داشتید از این شـاگردها؟
تاريخ : شنبه ۵ اسفند۱۳۹۱ | | نویسنده : مهدی |